Monitor RES 2022

Een voortgangsanalyse van de Regionale Energie Strategieën

Het PBL verzorgt, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het Nationaal Programma RES, een onafhankelijke monitoring van de Regionale Energie Strategie (RES). Omdat, volgens afspraak, er in 2022 geen nieuwe RES-plannen worden geleverd door de regio’s is dit rapport een voortgangsanalyse van de RES 1.0. In 2021 zijn de RES’en 1.0 in alle regio’s bestuurlijk vastgesteld door provincies, gemeenten en waterschappen.

Met een RES brengen 30 energieregio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal breed gedragen keuzes tot stand om doelen uit het Klimaatakkoord uit 2019 te verwezenlijken. Het gaat hierbij om: 1) de regio’s moeten uiterlijk in 2030 samen ten minste 35 terawattuur (TWh) elektriciteit produceren met windturbines en grootschalige zon-pv-systemen op land en 2) regio’s moeten ieder een Regionale Structuur Warmte (RSW) opstellen.

Update van nationale spiegel van RES-plannen

Het PBL reikt met de Monitor RES een ‘nationale spiegel’ van de RES’en aan. In deze Monitor RES 2022 reflecteren we op de stand van zaken rond de RES. We analyseren wat de voortgang is bij het bereiken van het 2030-doel van 35 TWh. De resultaten en conclusies uit de Monitor RES 1.0 vormen hierbij het startpunt. PBL kijkt daarbij naar de ontwikkelingen rond de thema’s Leefomgeving, Bestuurlijk draagvlak en Energiesysteem. Daarnaast kijken we naar hernieuwbare energiebeleid in andere landen in Europa. De focus ligt op benaderingen die inspiratie kunnen bieden bij de RES. Deze monitor bevat geen analyse rond het RES-thema ‘Participatie’ en de RSW. Er is namelijk geen input van alle regio’s voor deze onderwerpen.

Doorontwikkeling RES en monitoring

De regio’s zijn bezig met de uitvoering en uitwerking van hun RES-plannen en hebben in 2022, volgens afspraak, geen nieuwe regionale energiestrategieën vastgesteld. Deze monitor kan worden gezien als een tussentijdse Monitor. 

In juli 2023 leveren de regio’s een voortgangsdocument van de RES 1.0 plannen. Voor een RES-update met kaderstellende ruimtelijke gevolgen, bijvoorbeeld als er nieuwe zoekgebieden worden aangewezen, maakt een regio een RES-herijkingsdocument, waarvoor een milieueffectrapportage plicht geldt. In de regulier te verschijnen Monitor RES volgt het PBL dit proces.

Kenmerken

Publicatietitel
Monitor RES 2022
Publicatiesubtitel
Een voortgangsanalyse van de Regionale Energie Strategieën
Publicatiedatum
8 december 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
79
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4985