Regionale Energie Strategieën; Een tussentijdse analyse

Het PBL heeft, op verzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën (RES’en), een tussentijdse analyse gemaakt van de (voorlopige) concept-RES’en die begin juni 2020 openbaar waren. De RES is een van de manieren uit het Klimaatakkoord om klimaatdoelen te kunnen bereiken.

Met een RES brengen regio’s samen met maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners regionaal gedragen keuzes tot stand voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Tussentijdse analyse om het leerproces te versnellen

Deze tussentijdse analyse dient ertoe alle betrokkenen vroegtijdig zicht te geven op wat er nog nodig kan zijn om tot een definitieve RES te komen. Het kan zo leerprocessen rond de RES versnellen. De tussentijdse analyse biedt een doorkijk vanuit het nationale niveau naar de verzamelde regionale RES’en. De analyse levert geen kwantitatieve doorrekening en geen benchmark of beoordeling per regio.

Thema’s uit handreiking Nationaal Programma RES

Het PBL heeft naar de voorlopige concept-RES’en gekeken vanuit de thema’s die de handreiking van het Nationaal Programma RES benoemt: elektriciteit, Regionale Structuur Warmte, ruimtegebruik, energiesysteemefficiëntie en bestuurlijk draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid.

Monitor concept-RES

Na 1 oktober 2020 analyseert het PBL alle 30 regionale plannen voor de monitor concept-RES die op 1 februari 2021 wordt gepubliceerd. De nadruk bij de monitor concept-RES ligt op nadere kwantificering van het doelbereik binnen de context van de meer kwalitatieve thema’s. Het PBL-rapport ‘Systematiek Monitor RES’ geeft de hoofdlijnen van de aanpak.

Auteurs

PBL Auteurs
Jan Matthijsen Anastasia Chranioti Martine Uyterlinde Marloes Dignum Joost Tennekes Anton van Hoorn Hans Eerens

Kenmerken

Publicatietitel
Regionale Energie Strategieën; Een tussentijdse analyse
Publicatiedatum
1 oktober 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
66
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4217