Houdt zich bezig met:
Gebiedsontwikkeling (speciale aandacht voor organische gebiedsontwikkeling)
Leegstaand vastgoed
Maatschappelijk vastgoed
Bekostiging van infrastructuur
Rol van corporaties
Europese Unie in relatie tot de Nederlandse ruimtelijke ordening
Openbare ruimte en publieke sfeer
Klimaatadaptatie en overstromingsrisico in relatie tot ruimtelijke ordening

Speciale aandacht voor:
De rol van regels, instituties en financiering voor ruimtelijke ontwikkelingen
De verhouding tussen overheid - marktpartijen – burger – civil society
Landenvergelijkingen

Opleiding 

  • Filosofie van de sociale wetenschappen
  • Politicologie
  • Bestuurskunde

Werkervaring 

  • Universiteit Twente,
  • RPB
  • PBL