Fiscale vergroening

Fiscale vergroening staat in Nederland al lang op de politieke agenda. In de afgelopen decennia is een steeds groter deel van de belastingopbrengsten afkomstig van groene belastingen. Het primaire doel van milieubelastingen is echter niet het genereren van opbrengsten, maar het verminderen van milieuschade door het corrigeren van marktverhoudingen: vervuilende producten worden duurder en minder vervuilende producten relatief goedkoper.

Het PBL heeft in de afgelopen jaren diverse rapporten gepubliceerd over fiscale vergroening. Ons onderzoek vertoont raakvlakken met zowel de klimaat- en energietransitie als met de transitie naar een circulaire economie. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Waar in de productie- en consumptieketen kan het beste belasting worden geheven? Is er ruimte om te verschuiven van belasting op arbeid naar belasting op consumptie en vervuiling? Hoe groot zijn de groene belastingopbrengsten in Nederland en hoe verhouden deze zich tot de bestaande milieuschade?

Nieuws

Publicaties