Klimaatverandering in de prijzen in 2022 met een doorkijk naar 2030

Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland

Eerder heeft het PBL in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft een actualisatie voor het jaar 2022 en geeft een doorkijk welke veranderingen voor de komende jaren zijn voorzien en hoe die zouden doorwerken op de beprijzing van broeikasgasemissies in 2030.

De overheid probeert de uitstoot van broeikasgassen te verlagen met diverse beleidsinstrumenten, waaronder financiƫle instrumenten die de uitstoot beprijzen. Sommige instrumenten zorgen voor een expliciete prijs van broeikasgasemissies, zoals bijvoorbeeld het EU ETS, andere geven emissies impliciet een prijs, bijvoorbeeld via belastingen op energieverbruik.

Actualisatie naar 2022 en doorkijk naar 2030

In 2022 was de zogenoemde effectieve prijs van broeikasgasemissies voor sommige beprijzingsinstrumenten hoger dan in eerdere jaren, bijvoorbeeld door aanpassingen in het EU-beleid. Voor andere instrumenten zijn de tarieven juist fors verlaagd, om de gevolgen van de stijgende energieprijzen en aanhoudende inflatie te verzachten. Ook in 2030 zullen de tarieven verder zijn veranderd. Ook verandert het beeld voor de verschillende energiegebruikscategorieƫn binnen sectoren door veranderingen in de grondslag waarop de instrumenten precies betrekking hebben. Deze notitie onderbouwt de actualisatie en de doorkijk en presenteert de belangrijkste resultaten.

Auteurs

PBL Auteurs
Corjan Brink Herman Vollebergh

Kenmerken

Publicatietitel
Klimaatverandering in de prijzen in 2022 met een doorkijk naar 2030
Publicatiesubtitel
Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland
Publicatiedatum
12 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
24
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5446