Klimaatverandering in de prijzen: actualisatie

Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2021

In deze studie heeft het PBL voor 2018 in beeld gebracht wie precies voor welke broeikasgasuitstoot betaalt (en hoeveel), en of de betaalde prijs in verhouding staat tot de aangerichte klimaatschade. Deze notitie geeft een actualisatie voor het jaar 2021 van de belangrijkste samenvattende berekeningen van dit rapport.

De overheid probeert de uitstoot van broeikasgassen te verlagen met diverse beleidsinstrumenten, waaronder financiƫle instrumenten die de uitstoot beprijzen. Sommige instrumenten zorgen voor een expliciete prijs van broeikasgasemissies, zoals bijvoorbeeld het EU ETS, andere geven emissies impliciet een prijs, bijvoorbeeld via belastingen op energieverbruik.

Rapport geactualiseerd van 2018 naar 2021

Sinds 2018 is er veel veranderd in het beprijzingsinstrumentarium. Zo hebben aanpassingen in het EU-beleid geleid tot een fors hogere zogenoemde effectieve prijs van broeikasgasemissies. Ook hebben veranderingen in de tarieven voor bijvoorbeeld de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE) in Nederland geleid tot veranderingen in het beeld voor de verschillende energiegebruikscategorieƫn binnen sectoren. Daarnaast is ook de inzet van energie veranderd tussen 2018 en 2021. In de actualisatie voor het jaar 2021 zijn al deze veranderingen meegenomen. Deze notitie onderbouwt de actualisatie en presenteert de belangrijkste resultaten.

Auteurs

PBL Auteurs
Corjan Brink Herman Vollebergh

Kenmerken

Publicatietitel
Klimaatverandering in de prijzen: actualisatie
Publicatiesubtitel
Analyse van de beprijzing van broeikasgasemissies in Nederland in 2021
Publicatiedatum
17 maart 2023
Publicatie type
Publicatie
Aantal pagina's
17
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5182