Vesta

Het ruimtelijk energiemodel Vesta berekent het energiegebruik en de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving (onder andere woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen) en de glastuinbouw voor de periode tot 2050. Het potentieel en de kosten van gebouwmaatregelen (zoals isolatie en warmtepompen) en gebiedsmaatregelen (zoals warmte- en koudenetten gevoed door onder andere restwarmte uit de industrie, geothermie en warmtekoudeopslag) kunnen integraal worden doorgerekend. Hierbij kunnen de effecten op de vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten van actoren in kaart worden gebracht. Het model richt zich op technisch-economische factoren die voor de besluitvorming van belang zijn naast sociale en andere economische factoren zoals natuurlijke investeringsmomenten.

Wat is de doelgroep van de analyses met het model?

Het model wordt sinds 2011 gebruikt om nationale scenario’s door te rekenen van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. In het kader van het MAIS (Multi Actor Impact Simulatie) project in 2015 zijn de inkomsten en uitgaven van actoren in beeld gebracht en de effecten van beleidsinstrumenten. Dit draagt bouwstenen aan voor het kabinet en de Tweede Kamer over mogelijkheden om de gebouwde omgeving klimaatneutraal te maken. Daarnaast kan het model worden toegepast bij beleidsvoorbereiding van regionale beslissingen in het kader van de energietransitie.

Het PBL beoogt hiermee enerzijds bij te dragen aan een objectief en breed geaccepteerde kennisbasis in de regio’s en anderzijds kennis te vergaren voor regionale overheden en de nationale overheid.

Het PBL heeft echter beperkte capaciteit om analyses uit te voeren voor de regio’s. Het model is in 2017 open source beschikbaar gesteld zodat ook gemeenten, energiebedrijven en andere organisaties het model kunnen gebruiken

Modeldocumentatie

Studies

Presentaties

  • 2019: Cost effective heat transition VESTA-MAIS model (pptx, video)

Vesta model en broncode

Het model is open source en kan worden gedownload door derden. Om met het model te kunnen werken strekt kennis op het gebied van energie en IT-ervaring tot aanbeveling.

Studies van derden waarbij het Vesta model is gebruikt

Kenmerken

Modeltitel
Vesta