Bepaling energiebesparing door isolatie van gebouwen in de startanalyse 2020

Schatting op basis van gemeten en berekend aardgasverbruik

Dit rapport geeft inzicht in de methode die in de Startanalyse 2020 is gebruikt om het effect van energiebesparing door isolatie van woningen te bepalen. De toegepaste methode is gebaseerd op het gemeten gasverbruik in woningen.

Kosten van aardgasvrije strategieën

De Startanalyse 2020 berekent nationale kosten van vijf strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Met deze informatie kunnen gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord. Elke strategie bevat onder andere maatregelen om het energieverbruik te beperken. De totale kosten van een strategie zijn afhankelijk van de investeringskosten van de maatregelen én van de besparingen op de levering (productie en distributie) van energie. Het rapport bespreekt hoe de energiebesparing door isolatie van woningen wordt bepaald.

Twee methoden vergeleken

De gangbare methode maakt gebruik van rekenmodellen om het fysische effect van isolatiemaatregelen op de warmtehuishouding van een modelwoning te simuleren. Die methode houdt echter geen of weinig rekening met historisch afwijkende bouw en ouderdom, suboptimale uitvoering van maatregelen en met verandering in het stookgedrag van bewoners. Daardoor wordt in de praktijk veelal minder energie bespaard dan de modelberekeningen aangeven.

De Startanalyse heeft realistische schattingen van het energieverbruik nodig om de kosten van de energielevering aan woningen goed te kunnen schatten. Daartoe is een methode ontwikkeld die de energiebesparing afleidt van het gemeten energieverbruik in woningen met verschillende isolatieniveaus. Het rapport analyseert beide methoden, verkent verklaringen voor de verschillen en verantwoordt waarom is gekozen voor de methode met het gemeten energieverbruik.

Auteurs

PBL Auteurs
Ruud van den Wijngaart Steven van Polen

Kenmerken

Publicatietitel
Bepaling energiebesparing door isolatie van gebouwen in de startanalyse 2020
Publicatiesubtitel
Schatting op basis van gemeten en berekend aardgasverbruik
Publicatiedatum
12 november 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
83
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4284