Startanalyse aardgasvrije buurten 2020

Gemeenterapport met toelichting bij resultaten

De Startanalyse presenteert de nationale kosten van vijf strategieën om zonder aardgas woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen. Dit rapport geeft toelichting bij de tabellen met resultaten voor elk van de ruim 13.500 buurten in Nederland.

Uitwerking Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen, met behulp van een Leidraad, bestaande uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.

De Startanalyse is een technisch-economische analyse van effecten en kosten van opties om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Die analyse is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving met behulp van zijn rekenmodel Vesta MAIS. Het Rijk heeft het PBL gevraagd de Startanalyse te maken, zodat gemeenten een transparant en openbaar instrument ter beschikking hebben voor ondersteuning van lokale besluitvorming.

Tweede, uitgebreide versie

Deze tweede versie is een uitbreiding van de versie uit oktober 2019. Nu is een strategie met waterstof toegevoegd en er zijn zeven varianten toegevoegd met minder vergaande isolatie van woningen. Daarnaast zijn veel technische en economische kentallen geactualiseerd en hebben gemeenten informatie kunnen inbrengen over de verwachte beschikbaarheid van warmtebronnen.

Startanalyse als onderdeel van de Leidraad voor gemeenten

Het Rijk ondersteunt gemeenten met verschillende instrumenten, zodat zij goed onderbouwde transitievisies warmte en uitvoeringsplannen kunnen opstellen. De Startanalyse is een van de twee onderdelen van de zogeheten Leidraad voor gemeenten. Het andere onderdeel is de Handreiking voor lokale analyse van het Expertise Centrum Warmte (ECW).

Auteurs

PBL Auteurs
Nico Hoogervorst Ruud van den Wijngaart Bas van Bemmel Joep Langeveld Folckert van der Molen Steven van Polen Joana Latino Tavares

Kenmerken

Publicatietitel
Startanalyse aardgasvrije buurten 2020
Publicatiesubtitel
Gemeenterapport met toelichting bij resultaten
Publicatiedatum
24 september 2020
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
88
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4038