Startanalyse aardgasvrije buurten 2020, Achtergrondrapport

Dit achtergronddocument geeft informatie over de manier waarop de berekeningen voor de Startanalyse aardgasvrije buurten 2020  tot stand zijn gekomen.

Gemeentelijke Transitievisie Warmte

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte opstellen, met behulp van een Leidraad, bestaande uit een Startanalyse en een Handreiking voor lokale analyse.

De Startanalyse is een technisch-economische analyse van effecten en kosten van opties om gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Die analyse is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving met behulp van zijn rekenmodel Vesta MAIS.

Dit rapport bevat de methodische verantwoording van die analyse. De resultaten zijn beschreven in het Gemeenterapport met tabellenbijlagen per gemeente en per buurt en in een kaartviewer, beschikbaar gesteld aan gemeenten en het Nederlandse publiek via een website van het Expertise Centrum Warmte: www.expertisecentrumwarmte.nl.

Tweede, uitgebreide versie

Deze tweede versie van het achtergronddocument hoort bij de Startanalyse aardgasvrije buurten uit september 2020. Dit is een uitbreiding van het achtergronddocument dat hoort bij de Startanalyse aardgasvrije buurten uit oktober 2019. In de tweede versie is een strategie met waterstof toegevoegd en er zijn zeven varianten toegevoegd met minder vergaande isolatie van woningen. Daarnaast zijn veel technische en economische kentallen geactualiseerd en hebben gemeenten informatie kunnen inbrengen over de verwachte beschikbaarheid van warmtebronnen.

Auteurs

PBL Auteurs
Ruud van den Wijngaart Bas van Bemmel Nico Hoogervorst Graciela Luteijn Folckert van der Molen Joana Latino Tavares
Overige auteurs
Steven van Polen (Berenschot)

Kenmerken

Publicatietitel
Startanalyse aardgasvrije buurten 2020, Achtergrondrapport
Publicatiedatum
8 juni 2022
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
169
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4917