Het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving: Algemene beschrijving

Publicatie

Algemene beschrijving van het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving. De werking en het nut van het model worden geïllustreerd met beleidsvarianten waaronder energiebelastingen, subsidies en verplichtingen.
 

Vesta MAIS model verkent klimaatneutrale technieken

De Nederlandse samenleving staat voor de grote uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen tussen nu en 2050 vergaand te verminderen. Dat betekent onder andere dat ingrijpende veranderingen nodig zijn in de manier waarop gebouwen in Nederland worden verwarmd en gekoeld. Voor veel betrokkenen is het echter nog onduidelijk wat de meest aantrekkelijke combinatie van technieken is. Met behulp van het Vesta computermodel dat rekening houdt met lokale omstandigheden kan hierover meer duidelijkheid worden verkregen.

Vesta MAIS model berekent effecten van warmtetransitie en beleid voor actoren

In 2010 heeft het PBL het Vesta-model ontwikkeld om voor heel Nederland te verkennen op welke manier de gebouwde omgeving klimaatneutraal verwarmd zou kunnen worden tegen zo laag mogelijke kosten. Onder de gebouwde omgeving vallen onder meer woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen.

Bij beleidsmakers en bij betrokken bedrijven en organisaties ontstond de behoefte aan meer informatie over effecten van de warmtetransitie en het beleid voor afzonderlijke betrokken actoren. Dit is aanleiding geweest om het model uit te breiden met rekenregels voor een Multi Actor Impact Simulatie (MAIS). De uitbreidingen van het Vesta MAIS model geven inzicht in:

  1. Effecten van veranderingen in de warmtevoorziening en beleidsinstrumenten waaronder belastingen, subsidies en verplichtingen;
  2. Met speciale aandacht voor de kosten en baten van actoren die betrokken zijn bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Belangrijke actoren die worden onderscheiden zijn energieproducenten, transporteurs, distributeurs, leveranciers, financiers alsmede  eigenaren en huurders van gebouwen en de overheid.

Vesta MAIS model houdt rekening met lokale omstandigheden

Het Vesta MAIS model brengt het technisch-economisch potentieel van technieken in beeld en schetst de gevolgen voor de infrastructuur van het warmte, gas- en elektriciteitsnet. Het houdt hierbij rekening met de lokale omstandigheden voor gebouw- en gebiedsmaatregelen die regionaal sterk kunnen verschillen. Hiervoor maakt het gebruik van diverse ruimtelijke gegevensbestanden op buurt- en gebouwniveau zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Auteurs

Ruud van den Wijngaart, Steven van Polen, Bas van Bemmel

Kenmerken

Publicatietitel
Het Vesta MAIS ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving: Algemene beschrijving
Publicatiedatum
18 december 2017
Publicatie type
Publicatie
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
3181