Hestia

Hestia is een ruimtelijk energiemodel voor de gebouwde omgeving in Nederland. Het moet worden gezien als gereedschap om analyses, simulaties en scenario’s te maken voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Het doorrekenen van beleidsdoelen is complex aangezien deze steeds meer worden gedifferentieerd naar doelgroep, regio en tijdspanne. Hestia biedt ondersteuning bij het beantwoorden van die vragen in een verscheidenheid van geografische, temporele en effect gerelateerde scopes. Het model rekent op woningniveau zodat het data kan verwerken op elk schaalniveau en populatiedoorsnede. Modelresultaten zijn enkel bruikbaar op het niveau van grotere groepen woningen en niet voor individuele woningen.

Doelgroep

De resultaten van Hestia worden onder andere gebruikt voor de jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning (KEV) en voor andere studies over specifieke onderwerpen in de warmtetransitie.  Hestia wordt open-source en open-data aangeboden. Dat betekent dat onderzoekers, beleidsmakers, adviseurs en andere geïnteresseerde ons werk kunnen reproduceren en eigen analyses met het model kunnen doen.

Modeldocumentatie

Hoe het model werkt, de gebruikte bronnen en welke aannames gedaan worden is terug te vinden in het functioneel ontwerp:

Omdat het model constant verder wordt ontwikkeld kan de laatste versie van het model soms voorlopen op het laatst gepubliceerde functioneel ontwerp.

Studies

Presentaties

Vragen over HESTIA

Neem contact op met het Hestia-team (info-hestia@pbl.nl)

Kenmerken

Modeltitel
HESTIA