Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de gemeentelijke plannen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving in kaart. In deze studie zijn de TVW’s van Nederlandse gemeenten geanalyseerd op drie aspecten: welke plannen voor de verduurzaming van gebouwen bevatten de TVW’s, welke voorwaarden en obstakels hebben gemeenten daarbij aangetekend, en welke mogelijke effecten kunnen deze plannen teweegbrengen in het licht van de nationale doelstellingen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Doel en pad daarnaartoe

Uit deze analyse blijkt dat gemeenten het doel van een aardgasvrije gebouwde omgeving breed onderschrijven. De weg daar naartoe is echter nog onduidelijk, gezien de vele plannen die nog niet concreet zijn en vaak ook nog niet hard gemaakt zijn. Wat betreft de techniekkeuze door gemeenten, zijn warmtenetten dominant. Bij plannen voor all-electric oplossingen worden vaak andere installatie-opties nog opengehouden. Daarnaast zijn er voor 2030 vrijwel geen plannen die inzetten op gebruik van hernieuwbare gassen.

Randvoorwaarden

Gemeenten noemen meerdere, vaak externe voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de plannen kunnen worden uitgevoerd. De door gemeenten meest genoemde voorwaarden vallen in de categorie ‘kosten & financiering’. Ook haalbaarheid, zowel financieel als technisch, en de robuustheid van oplossingen worden relatief vaak als voorwaarde genoemd.

Effectschatting

De potentiële effecten van de plannen zijn sterk afhankelijk van de vraag of tijdig wordt voldaan aan de randvoorwaarden en hoe snel deze plannen concreet worden gemaakt. Als alle plannen met een eindjaar tot en met 2030, ongeacht de vorderingsstatus, worden uitgevoerd dan telt dit op tot ongeveer een miljoen woningequivalenten die een nieuwe, duurzamere verwarmingsinstallatie krijgen.

Er is geen concrete doelstelling voor de bijdrage van de TVW’s aan de nationale doelstellingen voor emissiereductie. Wel is duidelijk dat de TVW’s in huidige vorm slechts een beperkte bijdrage aan de nationale doelstellingen kunnen leveren. Een belangrijk deel van de nationale opgave voor 2030 zal dus moeten worden gerealiseerd via andere sporen dan de gemeentelijke aanpak.

Auteurs

PBL Auteurs
Folckert van der Molen Joep Langeveld Caren Herbstritt Wessel Poorthuis Nico Hoogervorst

Kenmerken

Publicatietitel
Overzicht transitievisies warmte
Publicatiesubtitel
Signalen, obstakels en potentieel
Publicatiedatum
13 juni 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
63
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5051