Referentieverbruik warmte woningen

Achtergrondrapport en Bijsluiter

Het ‘referentieverbruik warmte woningen’ schat de warmtebehoefte en het energieverbruik van woningen op basis van gemiddelde praktijkwaarden van woningen met dezelfde bouwtechnische kenmerken. Het referentieverbruik is bedoeld voor gemeenten en andere betrokkenen bij de warmtetransitie in de gebouwde omgeving die de warmtebehoefte van woningen willen weten met het oog op de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het is niet bedoeld voor particuliere eigenaren en bewoners.

Gemeentebestand

Het referentieverbruik van alle woningen in Nederland is beschikbaar in een databestand voor iedere gemeente, het ‘gemeentebestand’. Het gemeentebestand maakt gebruik van zo goed mogelijke informatie en kentallen om het warmteverbruik te schatten op basis van publiek toegankelijke informatie. Gebruikers van het gemeentebestand kunnen de informatie en kentallen wijzigen indien zij over betere informatie beschikken, groepen van woningen willen selecteren of om inzicht te krijgen in het effect van verduurzamingsmaatregelen.

Achtergrondrapport

Het achtergrondrapport geeft aan op welke wijze het referentieverbruik is geschat en welke uitgangspunten en kentallen daarbij zijn gehanteerd.

Bijsluiter en handleiding

In de bijsluiter en handleiding staat waar het referentieverbruik voor kan worden toegepast en hoe het gemeentebestand kan worden gebruikt.

Het project ‘Referentieverbruik warmte woningen’ is uitgevoerd in het kader van het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (VIVET).

Auteurs

PBL Auteurs
Boris van Beijnum Ruud van den Wijngaart Graciela Luteijn Folckert van der Molen
Overige auteurs
Geijtenbeek, Lydia
Rovers, Vera
Tigchelaar, Casper

Kenmerken

Publicatietitel
Referentieverbruik warmte woningen
Publicatiesubtitel
Achtergrondrapport
Publicatiedatum
14 april 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
122
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5168