Functioneel Ontwerp Vesta MAIS 5.0

19-04-2021 | Rapport

Vesta MAIS is een technisch-economisch rekenmodel dat is ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijke transitiepaden van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving op de langere termijn. Dit functioneel ontwerp geeft een beeld van de uitgangspunten en de werking van het Vesta MAIS model. Deze versie van het model is de opvolger van Vesta MAIS 4.0 en is op meerdere punten uitgebreid en verbeterd. Vesta MAIS is open source en open data. Het model kan worden gedownload via GitHub.

Wat is Vesta MAIS?

Het Vesta MAIS model geeft de mogelijkheid om verkenningen uit te voeren omtrent de warmtetransitie van de gebouwde omgeving gegeven verschillende omgevingsfactoren zoals beleid, ontwikkeling van energieprijzen en andere factoren. Zowel gebouw- als gebiedsmaatregelen kunnen worden doorgerekend.

Het model is zo ontworpen dat het mogelijk is om een grote diversiteit aan technieken te verkennen op het toekomstig potentieel en de bijbehorende kosten voor de samenleving en eindgebruikers. Het model kan zowel op nationaal als regionaal niveau berekeningen uitvoeren. Daarbij wordt rekening gehouden met lokale omstandigheden, onder andere door het gebruik van ruimtelijke gegevensbestanden op gebouwniveau. 

Eén van de toepassingen van het model is de 'Startanalyse aardgasvrije buurten' waarin het model is gebruikt om de nationale kosten voor verschillende aardgasvrije strategieën te berekenen.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere modelversies

De belangrijkste veranderingen t.o.v. de vorige versie zijn verbeteringen in de rekenmethode voor energiebesparing, uitbreiding van het aantal installaties dat kan worden meegenomen, en de toevoeging van een rekenmethode voor waterstofnetten in de gebouwde omgeving.

Daarnaast zijn ook extra bedieningsopties voor gebruikers beschikbaar gemaakt om het model gemakkelijker te kunnen instellen op een specifieke tijdsperiode of geografisch gebied. Het is ook eenvoudiger geworden voor gebruikers om nieuwe typen gebouwgebonden installaties op te nemen in het model.

Voor een uitgebreider overzicht van alle wijzigingen, zie de releasenotes van de laatste modelversie.