Brede welvaart

Brede welvaart gaat in essentie over het welzijn van mensen. Het is een maatstaf voor alles dat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Het gaat zowel om de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, als om de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen op andere plekken en voor toekomstige generaties.

Binnen PBL doen we onderzoek naar hoe brede welvaart verankerd kan worden in de rijksbegroting – samen met het SCP en CPB. Daarnaast doen we onderzoek naar brede welvaart als ontwikkelingskader voor regio’s in het programma Regionale Brede Welvaart. Ook kijken we naar de relatie tussen brede welvaart en aanpalende begrippen als SDG’s en MKBAs.

Nieuws

Publicaties