Publicaties

240 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Brede welvaart in elke regio

In deze studie licht het PBL toe waarom politieke keuzes nodig zijn als het Rijk de brede welvaart wil behouden of bevorderen in elke regio, en om welk typen keuzes het gaat. Naast inzicht in hoe de…
schematische weergave van huizen op vier puzzelstukjes

Waar zijn de banen in Nederland? Veranderingen 1996-2022

Het PBL heeft onderzocht hoe de verdeling van banen over Nederland is veranderd tussen 1996 en 2022 en of dat gepaard is gegaan met een verlies aan banen en minder kans op werk in sommige regio’s…
Persoon bekijkt vacatures in het raam bij een uitzendbureau

De economische potentie van regionaal gedifferentieerd beleid

De economische schade tijdens de COVID-19-pandemie had mogelijk beperkt kunnen worden, wanneer er vaker of langer in regio’s ander beleid was gevoerd, in plaats van eenvormig beleid in het hele land…

Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer

In de studie “Afschaffing fossiele-energiesubsidies: eerder een hersenkraker dan een no-brainer” concluderen het PBL en CPB dat de discussie over fossiele subsidies nu vooral is gericht op de hoogte…

Werkwijzer Nationale Kosten

De Werkwijzer Nationale Kosten geeft aanbevelingen voor berekeningen van het nationalekostensaldo bij het PBL. Het doel van de werkwijzer is om de consistentie en transparantie van berekeningen van…

Brede Welvaart en de SDG’s

Er is groeiende aandacht voor brede welvaart en de Sustainable Development Goals (SDG’s) bij beleid en maatschappij. Tegelijkertijd zijn er vragen over wat beide begrippen precies inhouden, of ze niet…

Vier scenario's voor de inrichting van Nederland in 2050

In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. In dit hoofdrapport worden vier mogelijke ruimtelijke toekomsten gepresenteerd. Dat zijn…

Tekort aan technici voor de energietransitie vergt prioritering in investeringen

In dit artikel verkennen het PBL en Research Centre voor Arbeidsmarkt en Scholing (ROA) of er verschillen zijn in het type en aantal arbeidskrachten dat nodig is voor de verschillende investeringen…

Sociaal-economisch beleid vanuit een bredewelvaartsperspectief

In deze notitie beschrijven het PBL en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) welke keuzes spelen bij een sociaal-economisch beleid vanuit een bredewelvaartsperspectief. Door brede welvaart centraal te…

Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland

Er komt in 2023 een voorstel van de Europese Commissie voor een Bodemgezondheidswet. Omdat verstedelijking de bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten kan aantasten, zal dit voorstel naar verwachting een…