De economische potentie van regionaal gedifferentieerd beleid

Geïllustreerd met COVID-19-beleid

De economische schade tijdens de COVID-19-pandemie had mogelijk beperkt kunnen worden, wanneer er vaker of langer in regio’s ander beleid was gevoerd, in plaats van eenvormig beleid in het hele land. Er zou dan minder economische schade zijn omdat de effecten van gedifferentieerd beleid meer variëren over regio’s, waardoor bedrijven tekorten bij toeleveranciers gemakkelijker kunnen compenseren met leveringen uit andere Nederlandse regio’s. Deze conclusies worden in deze publicatie getrokken uit  een simulatieanalyse, waarbij is gekeken naar de mogelijke economische gevolgen van een grote hoeveelheid aan combinaties van beleidsmaatregelen die verschillen voor Nederlandse provincies.

De voordelen van regionaal gedifferentieerd beleid

De potentiële voordelen van regionaal gedifferentieerd beleid bedragen tussen de 0,3 en 1,4 procent van de Nederlandse productie. Dit komt overeen met maximaal 25 procent van het productieverlies dat optrad door eenvormige COVID-19 maatregelen in Nederland. Bij de uitvoering van gedifferentieerd beleid kunnen overheden volstaan met faciliteren door regionale verschillen te creëren. Dit stelt bedrijven in staat om regionale kansen te benutten en zo de doelstelling van lagere kosten te bereiken.

Regionale marktwerking

De betekenis van dit onderzoek reikt verder dan enkel COVID-19-beleid of ander beleid dat productiebeperkende maatregelen met zich meebrengt. Het benadrukt het belang van ruimtelijk-economische marktwerking die regionaal gedifferentieerd beleid kan ondersteunen en de economie weerbaarder maakt. Deze aanpak versterkt interregionale samenhang en regionale specialisatie, wat zowel de regionale als nationale economische ontwikkeling ten goede komt.

Auteurs

PBL Auteurs
Mark Thissen Anet Weterings Olga Ivanova Jeroen Bastiaanssen
Overige auteurs
Frank van Oort (Erasmus universiteit Rotterdam.)

Kenmerken

Publicatietitel
De economische potentie van regionaal gedifferentieerd beleid
Publicatiesubtitel
Geïllustreerd met COVID-19-beleid
Publicatiedatum
19 december 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
49
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4223