Werkwijzer Nationale Kosten

Uitgangspunten bij berekeningen van het PBL

De Werkwijzer Nationale Kosten geeft aanbevelingen voor berekeningen van het nationalekostensaldo bij het PBL. Het doel van de werkwijzer is om de consistentie en transparantie van berekeningen van het nationalekostensaldo verder te stimuleren. De werkwijzer is een project van het PBL, waarbij het opstellen van de werkwijzer is uitbesteed aan CE Delft, onder begeleiding van het PBL.

De aanbevelingen en voorschriften in de werkwijzer hebben het karakter van ‘pas toe of leg uit‘ (comply or explain). Dat wil zeggen: bij concrete berekeningen zijn de voorschriften het uitgangspunt, maar hiervan kan met een duidelijke en beargumenteerde reden worden afgeweken.
Toepassing van deze werkwijzer ‘1.0’ in de praktijk kan in de toekomst leiden tot aanscherpingen of aanvullingen van de aanbevelingen en voorschriften.

Auteurs

Overige auteurs
Daan Juijn
Martijn Blom
Joukje de Vries

Kenmerken

Publicatietitel
Werkwijzer Nationale Kosten
Publicatiesubtitel
uitgangspunten bij berekeningen van het PBL
Publicatiedatum
26 september 2023
Publicatie type
Rapport
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4986