Verkiezingen en formatie

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer biedt het Planbureau voor de Leefomgeving politieke partijen aan om hun verkiezingsprogramma te laten analyseren op de effecten voor de leefomgeving. De thema’s die we daarbij in beeld brengen zijn mobiliteit & bereikbaarheid; klimaat & energie; en landbouw & natuur.

De resultaten van de analyse geven deelnemende politieke partijen inzicht in de verschillende effecten van hun voorstellen op de leefomgeving, ook in vergelijking met andere partijen. Uiteraard kan deze informatie ook van pas komen bij de totstandkoming van een nieuw regeerakkoord.

Nieuws

Publicaties