Reflectie PBL op het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

Aanbevelingen voor het nieuwe kabinet

Nu het nieuwe kabinet gevormd is, doet het PBL in een reflectie op het Hoofdlijnenakkoord aanbevelingen aan de coalitiepartijen op drie brede gebieden: klimaat, energie en grondstoffen; Regio: wonen, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening; en Landbouw en natuur. Deze aanbevelingen kunnen input zijn voor de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord.

Kenmerken

Publicatietitel
Reflectie PBL op het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028
Publicatiesubtitel
Aanbevelingen voor het nieuwe kabinet
Publicatiedatum
12 juni 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
10
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5559