Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027

Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Als nationaal instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte heeft het PBL alle politieke partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de analyse van de effecten van hun programma’s op de leefomgeving, de Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma’s (ALV).

In deze rapportage brengen we in beeld waar deze partijen voor staan als het gaat om mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw en natuur en klimaat en energie. We analyseren de voorstellen van de partijen tegen de achtergrond van een aantal grote leefomgevingsopgaven zoals klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit en de stikstofcrisis. Deze opgaven vragen om een langetermijnvisie en inzet van de politiek die zich uitstrekt over meerdere kabinetsperiodes. In deze ALV brengen we daarom niet alleen de effecten van de voorstellen van partijen voor de kortere termijn, tot 2030, in beeld maar duiden ook wat ze betekenen op de langere termijn.

Het PBL wil met deze rapportage bijdragen aan het maatschappelijk debat over de toekomst van de leefomgeving en de verschillende keuzes die de kiezer daarvoor op basis van de partijprogramma’s kan maken.

Een stembureau

Hoofdrapport en bijhorende documenten

Kenmerken

Publicatietitel
Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma's 2023-2027
Publicatiedatum
8 november 2023
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
125
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5252