Fysisch geograaf met meer dan 20 jaar ervaring in vraagstukken op het gebied van nutri├źnten, bestrijdingsmiddelen, zware metalen en bodemverzuring. Ik ben er verantwoordelijk voor dat het Planbureau kan beschikken over goede modellen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. De resultaten van deze modellen gebruikt het Planbureau in beleidsevaluaties zoals de evaluatie van de nota duurzame gewasbescherming en de evaluatie van de meststoffenwet. Als lid van verschillende Nederlandse en Europese werkgroepen (waaronder het PPR Panel van de Europese Voedselautoriteit) ben ik mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van methodes en modellen die gebruikt worden bij de toelating van bestrijdingsmiddelen.

Opleiding 

  • Fysische Geografie (Universiteit van Amsterdam)
  • VWO (RSG Winkler Prins te Veendam)

Werkervaring 

  • Planbureau voor de leefomgeving (2009 tot heden)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (1991-2009)
  • Universiteit van Amsterm (1985-1991)

Side activities 

  • Lid van het pesticide (PPR) panel van EFSA (Europese Voedselautoriteit)