Foto van vee bij Kinderdijk

Sector Water, Landbouw en Voedsel

De sector Water, Landbouw en Voedsel (WLV) voert strategisch onderzoek uit om beleidsmakers, politici en de samenleving te voorzien van inzichten die helpen bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen in het landelijk gebied. Ons onderzoek beslaat diverse aspecten van de landbouw en de voedselproductie. Daarnaast doen we onderzoek naar de nationale en mondiale waterproblematiek rond waterbeschikbaarheid, klimaatverandering en watervervuiling.

We monitoren de huidige situatie, evalueren het beleid en verkennen paden naar mogelijke toekomstige landbouw-, voedsel- en watersystemen. In het landbouw- en voedseldossier kijken we naar de onderlinge samenhang tussen voedselconsumptie, productie en naar bedrijven en consumenten die daarin een rol spelen. Hierbij besteden we onder andere aandacht aan de problematiek rond stikstof en natuur en aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In het waterdossier richten we het vizier op de gevolgen van klimaatverandering op de leefbaarheid en veiligheid van stroomgebieden, delta’s, droge gebieden en steden. We kijken naar handelingsopties voor aanpassing aan de effecten van klimaatverandering en de aansluiting bij andere transitieopgaven in de leefomgeving. Daarnaast kijken we naar de impact van de landbouw en andere activiteiten op de waterkwaliteit.

Foto van vee bij Kinderdijk

In al ons onderzoek besteden we niet alleen aandacht aan technische en fysieke aspecten, maar ook aan de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen en aan sociaaleconomische en institutionele aspecten van het vraagstuk. Ook nemen we de samenhang tussen nationaal en Europees beleid in ogenschouw. Daarom bestaat de sector WLV uit een gemêleerde groep onderzoekers met een achtergrond in onder andere milieu-, landbouw- en aardwetenschappen, bestuurskunde en economie.

Voorbeelden van studies waaraan de sector Water, Landbouw en Voedsel een bijdrage heeft geleverd staan in de onderwerpen:

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Water, Landbouw en Voedsel bereiken via: