Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Kleine kansen – grote gevolgen

Nederland is een veilige delta en de kans op overstromingen is klein. Toch zijn in Nederland overstromingsrampen met vele duizenden slachtoffers niet uit te sluiten.

Nederland – Waterland! Water is een essentieel onderdeel van onze leefomgeving. Het wordt door de mens onder andere gebruikt voor drinkwater, visserij, zwemmen en andere vormen van recreatie. Maar ook de kwaliteit van het water speelt een belangrijke rol. Ontwikkelingen in het klimaat, zeespiegelstijging, bodemdaling en menselijke activiteiten hebben daar invloed op. Overstromingsgevaar verminderen, zoetwatervoorziening en een betere waterkwaliteit blijven opgaven voor het Nederlandse waterbeleid.

Feiten en cijfers

De beoordeling voor de nutriënten stikstof en fosfor is tussen 2009 en 2015 in het grootste deel...

De regionale situatie bepaalt welke maatregelen het meest effectief zijn om de belasting met...

Het aandeel regionale wateren dat goed scoort op één van de vier biologische maatlatten zal in...

Utrecht: ligging hoogte bebouwing ten opzichte van verwachte overstromingsdiepte

Voorbeeld van een analyse die laat zien hoeveel vluchtplaatsen de huidige bebouwing zou kunnen...