Sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving

De sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving legt zich toe op de analyse en evaluatie van beleid op de vier strategische thema’s van het PBL: klimaatverandering en energietransitie, circulaire economie, voedsel, landbouw en natuur in transformatie, stad en regio in ontwikkeling. 

Een breed palet van kwantitatieve en kwalitatieve methoden wordt in de sector ontwikkeld en toegepast, waaronder participatieve evaluatie, economische modellering, scenario-ontwikkeling en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

In de integrale benadering komen milieu, economie en samenleving samen, evenals in verkenningen rond brede welvaart en sustainable development goals. Om de betrouwbaarheid van zijn analyses te borgen werkt het PBL voortdurend aan de kwaliteit van de gebruikte data, modellen en methoden. De sector IBL draagt hieraan bij met expertise op het gebied van data science, computational modelling en visualisatie.

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Integrale Beleidsanalyse Leefomgeving bereiken via: