Sector Mondiale Duurzaamheid

De sector Mondiale Duurzaamheid onderzoekt mondiale uitdagingen als biodiversiteitsverlies en klimaatverandering. De sector analyseert bestaand en voorgesteld beleid om klimaat- en biodiversiteitsdoelen te realiseren met een nadruk op de Sustainable Development Goals (SDGs). Wij onderzoeken natuurwetenschappelijke, economische en bestuurlijke aspecten van deze vraagstukken met verschillende onderzoeksmethoden. Daarmee ondersteunt de sector internationale beleidsvorming onder meer via bijdragen aan IPCC, IPBES, IRP and UNEP GEO. Ook vertalen we internationale ontwikkelingen naar het nationale werk van het PBL. De sector ondersteunt het internationale beleid van verschillende Nederlandse ministeries en draagt bij aan de wetenschappelijke kennisbasis van VN-verdragen rond klimaat, biodiversiteit en verwoestijning.

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Mondiale Duurzaamheid bereiken via: