Sector Verstedelijking en Mobiliteit

In de sector Verstedelijking en Mobiliteit staan analyses, verkenningen en beleidsevaluaties centraal van verstedelijkingsprocessen en duurzame mobiliteit. De sector beoogt bij te dragen aan de oplossing van rijksbrede vraagstukken rondom wonen, werken en mobiliteit. Het gaat daarbij om duurzame verstedelijking, (internationale) bereikbaarheid, de kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwopgave, robuuste economische kennisnetwerken en duurzame transport en mobiliteit. Het onderzoek binnen deze sector richt zich in het bijzonder op analyses van ruimtelijke samenhangen op verschillende schaalniveaus. Daarbij worden demografische, ruimtelijke, economische en transportmodellen gebruikt en beheerd.

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Verstedelijking en Mobiliteit bereiken via: