Sector Klimaat, Lucht en Energie

De sector Klimaat, Lucht en Energie analyseert de gevolgen van klimaatverandering, luchtverontreiniging en energieschaarste voor de samenleving; hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau – nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector draagt bij aan de onderbouwing van de politieke en maatschappelijke besluitvorming over beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, bestrijding van de luchtverontreiniging en het realiseren van een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen en duidt de natuurwetenschappelijke, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen. Rekenmodellen en systeembenaderingen spelen een belangrijke rol in het werk van deze sector.

Contact

U kunt het secretariaat van de sector Klimaat, Lucht en Energie bereiken via: