Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Verkenning leren en evalueren transitie landelijk gebied

PBL, VU Athena en WUR bereiden op verzoek van de ministeries van LNV, IenW, BZK en het IPO, de UvW en de VNG een lerende evaluatie van de transitie van het landelijk gebied voor (LETLG). In deze…

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…

Sanitation and wastewater treatment scenarios and effects on global water quality and SDG 6

Sanitation and wastewater treatment are key elements for global human health and aquatic biodiversity. Scenarios showed an improvement of sanitation over time, but unimproved sanitation will not…

Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad. Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van…

De economische potentie van regionaal gedifferentieerd beleid

De economische schade tijdens de COVID-19-pandemie had mogelijk beperkt kunnen worden, wanneer er vaker of langer in regio’s ander beleid was gevoerd, in plaats van eenvormig beleid in het hele land…

The Opportunities, Challenges and Potentials for Hydrogen in Africa

Under stringent climate change mitigation scenarios, hydrogen is projected to play a central role in decarbonising the global energy system, complementing electrification and energy efficiency…

Appetite for Change

In the new report “Appetite for Change”, scientists provide a recipe to halve nitrogen pollution from food production in Europe. This pollution is caused by poor use of nitrogen, particularly in…

Verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van de warmtetransitie

Nederland staat voor een grote klimaatopgave; in 2050 moeten onder andere alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. De doelen kunnen- als alles lukt en meezit - gehaald worden. Dat stemt tot…

Review van de MetaNatuurPlanner (MNP)

Modelresultaten uit het Model for Nature Policy vinden steeds meer hun weg naar beleid. Daarmee groeit de noodzaak tot borging en aandacht voor zwakke plekken. In deze studie reflecteren modelbouwers…

Spread in climate policy scenarios unravelled

Analysis of climate policy scenarios has become an important tool for identifying mitigation strategies, as demonstrated in the latest Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group III…