Publicaties

882 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Klimaatrisico's in Nederland

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggende rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende…
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Klimaatbeleid richten op maatschappelijke transformatie

Een klimaatneutrale samenleving vraagt om verandering in de wijze waarop het beleid nu werkt. Beleidsmedewerkers van diverse departementen hebben de afgelopen twee jaar tijdens de Lerende Evaluatie…
badgasten en industrie aan zee

Definitieve correctiebedragen 2023

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2023 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld…

Europese importheffing op CO2 effectief tegen weglek

In de studie “Europese importheffing op CO 2 effectief tegen weglek” concluderen PBL en CPB dat de Europese CO 2 -importheffing op producten van buiten de EU, die vanaf 2026 geleidelijk in werking zal…

Trajecten naar een klimaatneutrale Nederlandse industrie met klimaatneutrale grondstoffen

In dit achtergronddocument, dat onderdeel is van de PBL-studie ‘Trajectverkenning Klimaatneutraal Nederland 2050’, worden drie trajecten beschreven richting een klimaatneutrale industrie. Ook worden…

Beschikbaarheid biogrondstoffen in Nederland en de Europese Unie

De duurzame productie van biogrondstoffen is een noodzakelijk onderdeel van een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze biogrondstoffen kunnen heel divers zijn van type, geografische oorsprong, en de…

Trajecten naar een ‘klimaatneutrale’ landbouw, landgebruik en glastuinbouw in 2050

Zelfs na halvering van de veestapel en het toepassen van diverse technische- en managementmaatregelen blijft de Nederlandse landbouw in 2050 een bron van broeikasgassen. De uitstoot daalt wel met meer…
Zwart-bont vee in het Groene Hart (sfeerbeeld)

Productie, import, transport en opslag van waterstof in Nederland

Dit achtergrondrapport bij de studie ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ raamt de mogelijke beschikbaarheid van groene waterstof in de periode tot 2050. Groene waterstof – ook CO 2 -vrije…

Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Deze achtergrondstudie is onderdeel van het PBL-project ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ (TVKN). TVKN onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om…

Trajectverkenning klimaatneutraal 2050

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, zijn forse veranderingen nodig in zowel de elektriciteits- en warmtevoorziening als de productie en het gebruik van brand- en grondstoffen. Dit betekent concreet…
Bewegwijzeringsbord