Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4452 resultaten
 1. Monitor infrastructuur en Ruimte 2018: Zicht op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het PBL (...

 2. Balans van de Leefomgeving 2018

  In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we...

 3. Better soils for healthier lives? Assessing the link between soil nutrients and malnutrition in Sub-Saharan Africa

  Malnutrition, the sub-optimal consumption of essential nutrients like zinc, severely affects human health. This burden of malnutrition falls disproportionally heavy on developing countries,...

 4. Global and Regional Greenhouse Gas Emissions Neutrality

  This report gives an overview of the literature on greenhouse gas emissions neutrality, as targeted in the Paris Agreement to achieve a ‘balance between anthropogenic emissions by sources and...

 5. Opportunities and challenges in achieving universal electricity in sub-Saharan Africa

  Issue 115 of the Oxford Energy Forum focuses on the electrification of Africa, especially sub-Saharan Africa (SSA). Due to significant expected population growth, the number of Africans without...

 6. Waar willen jonge gezinnen wonen?

  De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Sinds de jaren negentig is immers sprake geweest van een toename van...

 7. Simulating the joint distribution of individuals, households and dwellings in small areas

  This article proposes a sample-based methodology for synthesizing individuals, households and dwellings in small areas, illustrated using a case study of Amsterdam. The method encompasses the...

 8. Global climate action of cities, regions and businesses

  Action by cities, states, regions and business can go a long way towards meeting the goals of the Paris Climate Agreement, but their actions alone are not enough to hold global temperature increase...

 9. Krasse knarren kúnnen kraken: over hoe het stapelen van verschillende beleidsdoelen ouderen onder druk kan zetten

  Nederland is een land in transitie. Op verschillende domeinen, zoals de woningmarkt, de zorg en energie, voltrekken zich enorme verschuivingen. Omdat de domeinen verdeeld zijn over verschillende...

 10. The Future of the North Sea

  The scenario study ‘The Future of the North Sea’ explores the spatial and ecological impact of possible developments on the North Sea, up to 2050, with regard to nature, energy transition and food...