Publicaties

5370 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Quantifying future sanitation scenarios and progress towards SDG targets in the Shared Socioeconomic Pathways

Two main targets of SDG 6 (Sustainable Development Goal) are to achieve universal and equitable access to improved sanitation and to halve the proportion of untreated wastewater by 2030. We compiled a…

Functioneel ontwerp Hestia 1.0

Hestia is een open source en open access ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert, met als doel de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren. Hestia kan worden…
Rapport

Less livestock in northwestern Europe?

Direct intervention in the size of livestock herds is not considered a main option in European agricultural policies nor in policy option studies. Nevertheless, livestock buyout schemes have been…

Energy planning in Sub-Saharan African countries needs to explicitly consider productive uses of electricity

Studies show the role of various electrification technologies in providing electricity access to households in Sub-Saharan Africa, with a focus on electricity demand for end-use services such as…

Startnotitie Analyse Leefomgevingseffecten Verkiezingsprogramma's 2023

Op 22 november 2023 vinden de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het PBL heeft politieke partijen aangeboden om hun verkiezingsprogramma’s te laten analyseren op effecten op de leefomgeving…

Lessen uit 10 jaar Natuurpact

De aankoop en inrichting van nieuwe natuurgebieden kost veel meer tijd en geld dan voorzien. De 80.000 ha nieuwe natuur in het Natuurnetwerk wordt niet volgens afspraak in 2027 gerealiseerd…

Lichte actualisatie van de emissieramingen luchtverontreinigende stoffen 2023

Deze notitie bevat de resultaten van de zogeheten lichte actualisatie van de emissieramingen luchtverontreinigende stoffen van de KEV 2022. Het gaat om een update van de cijfers in de publicatie…

Startnotitie ex ante analyse NPLG en PPLG’s op hun bijdrage aan doelbereik

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zijn de provincies door het Rijk verzocht per 1 juli 2023 12 provinciale programma’s landelijk gebied (PPLG’s) op te stellen. Het PBL…

Planmonitor NOVI 2023

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding…

Overzicht transitievisies warmte

Een van de middelen om te warmtetransitie in Nederland te voltrekken is de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeenten hebben in de jaren 2020 tot 2022 elk een TVW opgesteld. Deze documenten brengen de…