Publicaties

5406 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Reflectie op de provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat 1.0

Alle provincies hebben in 2023 voor het eerst een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat opgesteld (pMIEK 1.0). Deze programma’s bevatten regionale energie…

Kenmerken, voorraad en materiaalketens van de bouw

De gebouwde omgeving behoort tot de grootste materiaalvoorraden in de Nederlandse economie. Het materiaalgebruik van de bouw is ook één van de grootste materiaalstromen. Eén van de stappen om meer…

Circular consumption to reduce environmental pressure

The European Union and various individual countries strive for a more circular economy to reduce environmental pressure. The transition towards a circular economy requires a change in what and how we…

Monitor RES 2023

Het PBL monitort de voortgang van de regionale energiestrategieën (RES’en) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat namens het Nationaal Programma RES. In 2021 zijn de RES’en 1.0…

Assessing ambitious nature conservation strategies in a below 2-degree and food-secure world

Global biodiversity is projected to further decline under a wide range of future socio-economic development pathways, even in sustainability-oriented scenarios. This raises the question of how…

SPARK: een nieuw landelijk personenautoparkmodel van PBL en RWS

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben Rijkswaterstaat en het Planbureau voor de Leefomgeving een nieuw landelijk personenautoparkmodel ontwikkeld, genaamd Strategisch…

Reflectie op het concept-Nationaal Plan Energiesysteem

Op 3 juli 2023 heeft de minister voor Klimaat en Energie het concept-Nationaal Plan Energiesysteem aan de Tweede Kamer aangeboden. Het plan beschrijft hoe Nederland een energiesysteem kan…

Bomen en woningprijzen

Groen in de stad, en meer algemeen in de gebouwde omgeving, is belangrijk. Natuur levert veel voordelen op voor bewoners, zoals een prettige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. In deze…

Basiskwaliteit waternatuur

Basiskwaliteit natuur is een nieuw begrip voor de toestand van de biodiversiteit buiten bestaande natuurgebieden. Daarbij is ook het watersysteem een belangrijk onderdeel voor de biodiversiteit in het…

The IMAGE Strategy Document 2022-2027

This document describes the new research and development strategy for the IMAGE Framework, for the 2022–2027 period, as based on current and emerging research and policy questions. This document…