Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4539 resultaten
 1. Definitieve correctiebedragen 2018 voor de SDE+

  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd een berekening te maken van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2018. Deze notitie...

 2. Beleidsbrief landschapsinclusief denken en doen

  De transities waar Nederland voor staat – de energietransitie, de klimaatadaptatie, de heroriëntatie van de landbouw, de voortgaande verstedelijking en natuurontwikkeling – en de daaruit...

 3. Capacity vs Energy Subsidies for Renewables: Benefits and Costs for the 2030 EU Power Market

  Policy makers across Europe have implemented renewable support policies with several policy objectives in mind. Among these are achieving ambitious renewable energy targets at the lowest cost and...

 4. Policy coherence of the EU Common Agricultural Policy within the nexus between water, energy, land, food and climate depends on policy implementation

  There is great technical potential for the agricultural sector to contribute to the improvement of water, land and landscape management, climate change mitigation and adaptation, and an efficient...

 5. Analyse ontwikkeling Energierekening

  Het PBL heeft na verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geanalyseerd hoe de gemiddelde energierekening uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) zich richting 2020 zou...

 6. Modelgebruik elektrische voertuigen

  Aan de klimaattafel Mobiliteit is een groot aantal voorstellen gedaan voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in transport. Denk daarbij aan het op grote schaal toepassen van...

 7. Global Environment Outlook 6: Healthy Planet, healthy People

  The world is not on track to achieve internationally agreed environmental targets, such as those outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement. To get back on track,...

 8. Effecten ontwerp Klimaatakkoord

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad heeft het PBL het ontwerp Klimaatakkoord (OKA) doorgerekend. Centraal in deze analyse staan de verwachte effecten...

 9. Verstedelijking in Balans

  In de Balans van de Leefomgeving geeft het PBL eens in de twee jaar een feitelijk onderbouwd beeld van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: milieu, natuur en ruimte. In 2018 waren vier...

 10. Benchmarking eco-efficiency and footprints of Dutch agriculture in European context: implications for policies for climate and environment

  This article benchmarks eco-efficiencies (defined as gross added value per unit of resource input or pollution) and environmental pressures (defined as resource use or emissions per unit of land or...