Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4432 resultaten
 1. Global patterns of road infrastructure

  Georeferenced information on road infrastructure is essential for spatial planning, socio-economic assessments and environmental impact analyses. However, current publicly available global road...

 2. Natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming

  In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming . Het forum werd georganiseerd door het PBL, samen met het WAVES...

 3. Natural Capital Accounting for Better Decision Making, Applications for Sustainable Development

  The 2nd Policy Forum on Natural Capital Accounting for Better Decision Making was held in November 2017, in The Hague, organised by PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, in...

 4. Verkenning Brede Welvaart – circulaire economie, gedrag en beleid

  In deze eerste Verkenning Brede Welvaart onderzoeken de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) welke rol de transitie naar een circulaire economie - een maatschappelijk, politiek en beleidsmatig...

 5. Het effect op het Nederlandse energieverbruik van maatregelenpakketten voor 49% emissiereductie van broeikasgassen

  Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten voor de reductie van broeikasgasemissies op het...

 6. Wat te verwachten van de energieke samenleving?

  De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de Nederlandse overheid. Daaraan gekoppeld leeft de...

 7. Circulaire economie vergt een kabinetsbrede aanpak

  Deze notitie betoogt dat het belangrijk is dat de beleidsuitvoering van het Rijksbrede programma Circulaire Economie en van de transitieagenda’s, kabinetsbreed wordt aangepakt. Beleid gericht op...

 8. Greenhouse gas emissions in the Netherlands 1990-2016 National Inventory Report 2018

  This report documents the Netherlands' submission of its annual greenhouse gas emission inventory for 2018, in accordance with the guidelines provided by the United Nations Framework...

 9. Analyse afspraken klimaatakkoord - startnotitie

  In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord, en dat maatregelen worden genomen die...

 10. GHG mitigation scenarios for major emitting countries: an overview of recently adopted policies

  NewClimate Institute, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency and IIASA present an overview of on climate change mitigation policies in 25 major emitting countries/regions that have been...