Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4539 resultaten
 1. Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

  PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de...

 2. Towards a generic analytical framework for sustainable nitrogen management: application for China

  Managing reactive nitrogen (Nr) to achieve a sustainable balance between production of food, feed and fibre, and environmental protection is a grand challenge in the context of an increasingly...

 3. Circulaire economie in kaart

  Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand...

 4. Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

  Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling...

 5. Expertbijeenkomst minimum CO2-prijs en leveringszekerheid

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 21 november j.l. een expertbijeenkomst georganiseerd met als doel om op basis van de...

 6. Soil Chemistry Aspects of Predicting Future Phosphorus Requirements in Sub‐Saharan Africa

  Improving food security in Sub‐Saharan Africa requires a dramatic increase in agricultural yields, which depend on available soil phosphorus in the vast areas of phosphorus-fixing soils. This study...

 7. Projectie ETS-prijs ten behoeve van besluitvorming minimum CO2-prijs elektriciteitsproductie

  Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL, ten behoeve van de besluitvorming over invoering van een minimum CO 2 -prijs voor elektriciteitsopwekking, een nieuwe...

 8. Kennisscan Luchtvaartnota

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bezig met de voorbereiding van een Luchtvaartnota voor de periode 2020-2050. Om de actuele kennis voor die nota bijeen te brengen en te...

 9. Stadsranden schakelzones tussen stad en land

  In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een...

 10. Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie

  Het PBL is door het (toenmalig) ministerie van Infrastructuur en Milieu in januari 2015 gevraagd een ex-ante evaluatie op te stellen van de Nationale Omgevingsvisie. Deze Policy Brief is een...