Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4465 resultaten
 1. Naar een Kennisagenda voor Vermaatschappelijking van Natuur

  Onder vermaatschappelijking verstaat men de beweging waarbij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer initiatieven nemen, participeren in en/of mede verantwoordelijkheid krijgen...

 2. Mondiale opgaven voor inclusieve groene groei

  Het ontwikkelingsbeleid staat voor grote opgaven om armoede en honger de wereld uit te krijgen. Armoedebestrijding en inclusieve ontwikkeling kunnen niet zonder waarborgen van de natuurlijke...

 3. Residual fossil CO2 emissions in 1.5–2 °C pathways

  The Paris Agreement—which is aimed at holding global warming well below 2 °C while pursuing efforts to limit it below 1.5 °C—has initiated a bottom-up process of iteratively updating nationally...

 4. Transparantie verplicht: verwachtingen over het instrument transparantie om maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren

  Transparantie van bedrijven over hun duurzaamheidsprestaties kan een stimulans zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Recent is het EU-beleid voor transparante bedrijfsrapportages over...

 5. De vervuiler betaalt te weinig, Een onderzoek naar milieubelastingen op grondstoffen, materialen en afval

  Het beter beprijzen van milieuschade staat in Nederland al langer  op de politieke agenda. Het doel van deze studie is om de nog onbeprijsde milieuschade van het gebruik van grondstoffen en...

 6. Bouwen niet verboden

  De ruimtelijke ordening wordt veelal als de boosdoener aangewezen voor de achterblijvende woningproductie. Planologische capaciteit is weliswaar een noodzakelijke voorwaarde voor (tijdige)...

 7. De achterkant van de stad

  Terwijl de woningmarkt in de meeste steden van Nederland oververhit is, is dat merendeels op het platteland niet het geval. Waar je voor de gemiddelde Nederlandse woningprijs in Haarlem een...

 8. Monetaire milieuschade in Nederland

  De studie 'Monetaire milieuschade in Nederland' berekent de totale monetaire milieuschade als gevolg van de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland in 2015. De onderzoekers...

 9. Methods for calculating the emissions of transport in the Netherlands 2018

  This report describes the methodologies, emission factors and relevant activity data used to calculate the emissions of environmental pollutants from mobile sources in the Netherlands. The...

 10. Blog Energiepodium - Tijd waarin we zonder oliebeleid kunnen, is voorbij

  In 2000 was ons aandeel van olie in het primair energieverbruik gelijk aan het Europese gemiddelde. In 2015 was het bij ons licht gestegen tot 38 procent, in 2030 zal het zonder nieuw beleid tot...