Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Publicaties

4432 resultaten
 1. The Emerging Governance Landscape around Zero Deforestation Pledges. Insights into dynamics and effects of zero deforestation pledges.

  Voluntary commitments to eliminate or reduce deforestation are developing into a powerful framing of global activities to combat deforestation and forest degradation. With the demand for...

 2. Enhancing global climate policy ambition towards a 1.5 °C stabilization: a short-term multi-model assessment

  The Paris Agreement is a milestone in international climate policy as it establishes a global mitigation framework towards 2030 and sets the ground for a potential 1.5 °C climate stabilization. To...

 3. Nationale kosten klimaat- en energietransitie in 2030 – Update 2018

  In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met ECN, een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030, en over de kosten die daarmee...

 4. Regionale verschillen in carrièreverloop na de WW

  De werkloosheidsuitkering (WW) is bedoeld als inkomensondersteuning bij het overbruggen van een periode van werkloosheid tussen twee banen. Maar het vinden van een nieuwe baan betekent niet voor...

 5. Developments in monitoring climate change adaptation in urban areas. Quick scan of experiences outside the Netherlands.

  In support of the Dutch Delta Programme on Spatial Adaptation, PBL has conducted a quick scan of developments outside the Netherlands in methods to monitor the impact (output and outcome) of...

 6. Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie?

  Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig is om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te...

 7. Monitoring klimaatadaptatie in het stedelijke gebied. Quick scan van ervaringen elders in de wereld

  Ter ondersteuning van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft het PBL verkend of in het buitenland systemen zijn ontwikkeld, die de voortgang en effect (output en outcome) monitoren van...

 8. A methodology and implementation of automated emissions harmonization for use in Integrated Assessment Models

  Emissions harmonization refers to the process used to match greenhouse gas (GHG) and air pollutant results from Integrated Assessment Models (IAMs) against a common source of historical...

 9. The geography of future water challenges

  This publication shows that, without improved water management or adaptation to climate change, the global sustainability goals cannot be achieved. The report highlights the urgent need for an...

 10. Kennisontwikkeling voor een duurzame samenleving, Bevindingen visitatiecommissie Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2017

  In november 2017 heeft de tweede visitatie van het PBL plaatsgevonden, waarbij zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de beleidsmatige relevantie van het werk van het PBL en de...