Definitieve correctiebedragen 2023

In het kader van de SDE++- en SCE-regelingen

In deze notitie presenteren we de berekeningen en resultaten van de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2023 voor alle SCE- en SDE++ aanwijzingsregelingen vanaf 2008. De notitie is opgesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en geschreven in samenwerking met TNO.

Ontwikkeling van marktprijzen

Zoals vastgelegd in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie worden de correctiebedragen bepaald aan de hand van de geobserveerde marktprijzen van verschillende handelsproducten (zoals gasprijs, elektriciteitsprijs, CO2-emissierechten en Garanties van Oorsprong) in het gehele afgelopen jaar 2023, waarop voor verschillende categorieƫn verrekenfactoren van toepassing zijn voor bijvoorbeeld profiel- en onbalanskosten, warmte-krachtverhouding en belastingen. In deze notitie beschrijven we de ontwikkeling van de marktprijzen en aanvullende factoren die gebruikt worden voor de berekeningen van de correctiebedragen.

Berekeningswijze

De berekeningswijzen van de correctiebedragen zijn de manier waarop marktprijzen in de SCE- en SDE++ regelingen worden meegenomen. De berekeningswijzen staan toegelicht in de notitie. Ter illustratie van de berekeningswijzen is een berekening beschikbaar gesteld op de website.

We gaan ervan uit dat de lezer bekend is met de SCE- en SDE++-regelingen. Op de website van RVO.nl is meer informatie te vinden over de SDE++-regeling en de SCE-regeling.

Auteurs

PBL Auteurs
Chris Henriquez Jonathan van den Berg
Overige auteurs
Adriaan van der Welle (TNO)
Berend Hopman (TNO)

Kenmerken

Publicatietitel
Definitieve correctiebedragen 2023
Publicatiesubtitel
In het kader van de SDE++- en SCE-regelingen
Publicatiedatum
1 mei 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
60
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5465