Adviezen op de SDE++- en SCE-regelingen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) adviseert, met ondersteuning van TNO en DNV, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over verschillende onderdelen van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) en de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Het ministerie van EZK heeft PBL gevraagd advies uit te brengen over de openstelling van de SDE++ en SCE in 2023.

De SDE+ is sinds 2011 het belangrijkste instrument voor de stimulering van de opwekking van hernieuwbare energie in Nederland. In 2020 is de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++ en de SCE. Nieuw hierbij was dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking zijn gekomen voor subsidie en dat coöperatieve energieprojecten gerichter ondersteund worden Binnen deze regelingen wordt jaarlijks de kostprijs van hernieuwbare energie van diverse technologieën bepaald, binnen de regelingen aangeduid als het basisbedrag. Daarnaast zijn ook het correctiebedrag en de basisprijs belangrijke componenten van deze regelingen.

Naar de adviezen

Contact

  • De projectleiding bij de SDE++ bij PBL valt onder de verantwoordelijkheid van Sander Lensink en Koen Schoots
  • Indien u vragen heeft over de openstelling en uitvoering van de SDE++ kunt u zich richten tot RVO.nl
  • Indien u vragen heeft voor het projectteam kunt u contact opnemen met: sde@pbl.nl