Datasets SDE++ en SCE

De berekeningen voor de basisbedragen behorende bij de SCE en SDE++-adviezen zijn gemaakt met het Onrendabele-Top-model (OT-model).

Onrendabele-Top-model SDE++ en SCE

De OT-modellen per advies zijn hieronder te downloaden.

Correctiebedragen SDE++

De ondersteunende berekeningen behorende bij de correctiebedragen zijn hieronder te downloaden.