Monitoring van circulariteitsstrategieën

Uitgangspunten voor toepassing bij het PBL

Dit rapport zet uiteen hoe het PBL de monitoring van circulariteitsstrategieën uitvoert. Het rapport gaat zowel in op de conceptuele uitgangspunten en achtergronden van de zogenoemde R-ladder als op de empirische toepassing ervan, door praktijkvoorbeelden te geven en te onderbouwen welke keuzes worden gemaakt.

Circulariteitsstrategieën relevant om zicht te krijgen op ontwikkelingen

Zowel in het onderzoek naar een circulaire economie van het PBL en als in dat van andere onderzoeksinstellingen met wie het PBL samenwerkt spelen de circulariteitsstrategieën een belangrijke rol. Een indeling naar circulariteitsstrategieën structureert de manieren waarop bedrijven, overheden, burgers of andere partijen circulair bezig zijn. Door het monitoren van activiteiten op circulariteitsstrategieën ontstaat scherper zicht op de richting van de transitie: welke circulaire activiteiten komen wel en niet voor>

Maatwerk en doorontwikkeling nodig

Dit rapport helpt bij het consistent toepassen van de circulariteitsstrategieën als analysekader. Er zullen echter altijd grensgevallen zijn waardoor specifieke keuzes nodig zijn afhankelijk van het in te delen onderwerp. Dit blijkt uit onze eigen ervaringen met het toepassen van circulariteitsstrategieën op onderwerpen zoals bedrijven, actieplannen, wetenschappelijke publicaties en subsidiegeld. Daarnaast zijn er nog belangrijke onderwerpen om uit te werken, zoals een verdere invulling van de strategie refuse en het onderscheid tussen laagwaardige en hoogwaardige recycling.

Auteurs

PBL Auteurs
Maikel Kishna Anne Gerdien Prins

Kenmerken

Publicatietitel
Monitoring van circulariteitsstrategieën
Publicatiesubtitel
Uitgangspunten voor toepassing bij het PBL
Publicatiedatum
2 mei 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
27
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
4469