Publicaties

241 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Planmonitor NOVI 2024

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding…
Blankenburgtrace met Botlekweg gezien naar Maassluis.

Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid in nationale samenhang

Het Rijk heeft aan de provincies gevraagd om met ruimtelijke voorstellen te komen voor een nieuw nationaal omgevingsbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het…
Woningen aan stadsrand

Hoe grote nieuwbouwwijken aan de stadsranden veranderen

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave. Het Rijk heeft de doelstelling uitgesproken dat tot en met 2030 nagenoeg één miljoen woningen aan de woningvoorraad toegevoegd moeten worden. De…
Rij vrijstaande nieuwbouwhuizen in vinex wijk

Klimaatrisico's in Nederland

Dit PBL-rapport brengt belangrijke klimaatrisico’s in Nederland in beeld die optreden in het huidige klimaat. Het voorliggend rapport is tot stand gekomen met inbreng van experts van verschillende…
Foto van een bord waarop brandgevaar wordt weergegeven

Het Drieruimtenmodel

Ruimtelijke kwaliteit is een expliciete doelstelling van het ruimtelijkeordeningsbeleid van het Rijk. Ingrepen om opgaven zoals de energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie te realiseren zouden…
Het Drieruimtenmodel

Brede welvaart in elke regio

In deze studie licht het PBL toe waarom politieke keuzes nodig zijn als het Rijk de brede welvaart wil behouden of bevorderen in elke regio, en om welk typen keuzes het gaat. Naast inzicht in hoe de…
schematische weergave van huizen op vier puzzelstukjes

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…

Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad. Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van…

Verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van de warmtetransitie

Nederland staat voor een grote klimaatopgave; in 2050 moeten onder andere alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. De doelen kunnen- als alles lukt en meezit - gehaald worden. Dat stemt tot…

Bomen en woningprijzen

Groen in de stad, en meer algemeen in de gebouwde omgeving, is belangrijk. Natuur levert veel voordelen op voor bewoners, zoals een prettige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. In deze…