Publicaties

236 resultaten gevonden
Toon filters
Filter op periode

Brede welvaart in elke regio

In deze studie licht het PBL toe waarom politieke keuzes nodig zijn als het Rijk de brede welvaart wil behouden of bevorderen in elke regio, en om welk typen keuzes het gaat. Naast inzicht in hoe de…
schematische weergave van huizen op vier puzzelstukjes

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…

Dynamiek van stedelijke milieus 2010-2018

In het huidige verstedelijkingsdebat gaat het vaak over het woningtekort en het bouwen ín de stad of buiten de stad. Maar de verstedelijkingsopgave is meer dan dat: het gaat om het inrichten van…

Verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van de warmtetransitie

Nederland staat voor een grote klimaatopgave; in 2050 moeten onder andere alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn. De doelen kunnen- als alles lukt en meezit - gehaald worden. Dat stemt tot…

Bomen en woningprijzen

Groen in de stad, en meer algemeen in de gebouwde omgeving, is belangrijk. Natuur levert veel voordelen op voor bewoners, zoals een prettige en aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving. In deze…

Het landschap geduid 2023

Op verzoek van het Ministerie van BZK brengt het PBL elke twee jaar de resultaten van de Monitor Landschap en de Monitor Kustpact in kaart. Het PBL onderzocht ditmaal ook specifiek de groei van…

Verhuismotieven en ruimtelijke verhuisbewegingen

Verhuizingen hebben een belangrijke functie voor de woningmarkt. Gezien de toenemende problemen van, onder andere, woningmarktstarters, urgente woningzoekers en jonge gezinnen om een geschikte en…

Functioneel ontwerp Hestia 1.0

Hestia is een open source en open access ruimtelijk energiemodel dat alle woningen in Nederland simuleert, met als doel de effecten van beleid of andere invloeden te evalueren. Hestia kan worden…
Rapport

Planmonitor NOVI 2023

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt veel kansen op het vlak van verbetering van de leefomgevingskwaliteit, maar er zijn ook veel risico’s. Dat constateerde de Eerste Kamer in 2021 naar aanleiding…

Onderbenutte parkranden bieden kansen

Veel parken in Nederlandse steden hebben geen bebouwde rand. Onderzoekers van het PBL berekenden dat 43 procent van de parkranden in Nederland niet grenst aan woningen of voorzieningen, maar aan een…