Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?

Voorstudie voor het PBL-project Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050
Rapport

Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050 (TVKN) onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om in 2050 een klimaatneutrale maatschappij te realiseren en hoe de weg daarnaartoe eruit zou kunnen zien. In dit kader is voor de sector gebouwde omgeving een uitgebreide voorstudie gedaan naar de mogelijke vormgeving van deze trajecten. Deze voorstudie is exploratief en biedt qua gedachtegang een basis voor de trajecten die zijn verkend in TVKN, maar de resultaten van de voorstudie komen niet direct terug in het hoofdrapport (Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050). De achtergrond van de uiteindelijke berekeningen voor de gebouwde omgeving voor het TVKN-hoofdrapport worden beschreven in het achtergrondrapport (Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving).

In deze voorstudie worden vier mogelijke trajecten naar een aardgasvrije gebouwde omgeving verkend. Deze trajecten verschillen van elkaar door met name de beoogde technologische oplossingsrichting, variĆ«rend van elektrisch verwarmen, klimaatneutrale gassen, warmtenetten en warmtevraagreductie. 

Deze studie verkent de voor- en nadelen van de verschillende trajecten, waarbij verschillende hindernissen worden benoemd. Denk aan technische, economische en organisatorische hindernissen die gelden per traject, met ook een verkenning van hoe die hindernissen opgeheven zouden kunnen worden. Daarbij is ook aandacht voor situaties waarin bestaande beleidsinstrumenten elkaar in de weg (kunnen) zitten. 

Om de betaalbaarheid van de warmtetransitie in beeld te krijgen, worden de nationale kosten van elk traject geschat en wordt aangegeven hoe die kosten worden vertaald (bij de regelingen en subsidies die in 2020 van kracht waren) naar kosten voor eindgebruikers.

Auteurs

PBL Auteurs
Nico Hoogervorst

Kenmerken

Publicatietitel
Hoe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050?
Publicatiesubtitel
Voorstudie voor het PBL-project Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050
Publicatiedatum
26 april 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
221
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5504