Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Achtergrondstudie ten behoeve van de Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050

Deze achtergrondstudie is onderdeel van het PBL-project ‘Trajectverkenning klimaatneutraal 2050’ (TVKN). TVKN onderzoekt welke ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving mogelijk en/of nodig zijn om in 2050 een klimaatneutrale maatschappij te realiseren en hoe de weg daarnaartoe eruit zou kunnen zien. Het gaat daarbij om de energievraag en bijbehorende emissies in de verschillende sectoren, de energievoorziening, opslag en vastlegging of benutting van CO2, en de uitstoot van overige broeikasgassen in met name de landbouw.

Hoe zou de weg naar een klimaatneutrale maatschappij eruit kunnen zien?

Voor de onderscheiden vraagsectoren (industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en landbouw en landgebruik) zijn mogelijke trajecten richting klimaatneutraliteit in kaart gebracht. 

Deze achtergrondstudie verkent vier mogelijke trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Deze trajecten hebben sterk verschillende accenten op de technische oplossingsrichtingen elektrisch verwarmen, klimaatneutrale gassen, warmtenetten en warmtevraagreductie. Deze studie zet vervolgens uiteen welk beleid al is ingezet of in ontwikkeling is voor de vier onderzochte oplossingsrichtingen. De resultaten van de integrale analyse en de bevindingen worden niet besproken in deze achtergrondstudie, maar in het TVKN hoofdrapport.

Auteurs

PBL Auteurs
Wouter Wetzels Nico Hoogervorst Boris van Beijnum Bert Daniels Bart Strengers

Kenmerken

Publicatietitel
Vier trajecten naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving
Publicatiesubtitel
Achtergrondstudie ten behoeve van de Trajectverkenning Klimaatneutraal 2050
Publicatiedatum
24 april 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
21
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5208