Publicaties

119 resultaten gevonden
Gefilterd op
Toon filters
Filter op periode

Brede welvaart in elke regio

In deze studie licht het PBL toe waarom politieke keuzes nodig zijn als het Rijk de brede welvaart wil behouden of bevorderen in elke regio, en om welk typen keuzes het gaat. Naast inzicht in hoe de…
schematische weergave van huizen op vier puzzelstukjes

Waar zijn de banen in Nederland? Veranderingen 1996-2022

Het PBL heeft onderzocht hoe de verdeling van banen over Nederland is veranderd tussen 1996 en 2022 en of dat gepaard is gegaan met een verlies aan banen en minder kans op werk in sommige regio’s…
Persoon bekijkt vacatures in het raam bij een uitzendbureau

Gezondheidsachterstanden: kijk ook eens naar de ruimtelijke uitsortering van mensen en voorzieningen

De gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden mensen in Nederland zijn groot en hardnekkig: ondanks decennia aan beleid leven laagopgeleiden gemiddeld zeven jaar korter en krijgen zij tot…

PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2022 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente in de periode 2021-2050. Deze informatie is…

Vestigingspatronen van recente immigranten

De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei. Inzicht in de…

Oversterfte tijdens de corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel

Corona heeft een duidelijke invloed gehad op de sterfte sinds begin maart 2020. Hoe groot de impact precies is, is echter nog niet zeker. In dit artikel wordt een nieuwe methode gepresenteerd om de…

Een eerste kind, een eerste auto?

De komst van een eerste kind gaat gepaard met veel veranderingen in het leven van de jonge ouders. Veel jonge ouders kopen bij geboorte ook hun een eerste auto omdat men nu ook reizen onderneemt die…

Hoe is het leven in jouw regio?

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio…

Verkenning Bevolking 2050: zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking

Het NIDI, CBS, SCP, PBL, CPB en RIVM doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking voor de Nederlandse samenleving in 2050. Dit onderzoek…

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Dit rapport gaat in op de vraag of er voldoende mantelzorg zal zijn voor de groeiende groep ouderen vanwege de vergrijzing en schetst een beeld van de verhouding tussen het aantal gevers en het aantal…