Publicaties

4610 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Short-term effects of the Brexit

This study examines where the Brexit’s initial effects would be the greatest for the competitiveness of sectors in the Netherlands. We look at the effects per sector and region. We describe the cost-increasing effect of trade barriers (tariff and non-tariff barriers) that...

Cities in the Netherlands (Chinese)

In the Netherlands, about three quarters of the population live in urban areas and almost 80% of the jobs can be found there. In 2015, the Dutch Government launched its Agenda Stad, a national urban agenda. Agenda Stad aims to promote economic growth, improve liveability and...

Cities in Europe (Chinese)

Cities are expected to play a key role in delivering the Europe 2020 strategy for smart, green and inclusive growth. Therefore, the European Commission, EU Member States and European cities are collaborating to develop an Urban Agenda for the EU.

Korte termijn gevolgen van de Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal grote verschillen in effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse provincies en bedrijfstakken. Deze notitie onderzoekt de verdelingseffecten voor Nederland. Is de kostenverhoging voor Nederlandse...

Transities, Ruimteclaims en Landschap

Klimaatadaptatie en energietransitie stellen Nederland voor extra grote ruimtelijke opgaven. Die komen bij de huidige en toekomstige ruimtevragen van verstedelijking, natuur en landbouw. Dit rapport analyseert de claims die er op de ruimte afkomen, hoe omvangrijk die zijn en...

The impact of farm size on agricultural sustainability

Farm size plays a critical role in agricultural sustainability. This may have far-reaching consequences for the economic and environmental performance of agricultural production, resulting, for instance, in an excessive use of mineral fertilizers.

Costs of offshore wind energy 2018

The Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate requested PBL to conduct an update on SDE+ base amounts and grid connection costs of offshore wind energy in the Netherlands, based on current market insights. This note presents the results of the update, which were drawn on...

Werkzekerheid en de start op de arbeidsmarkt: de rol van de regio

Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat starters in de eerste vijf jaar van hun loopbaan werk kunnen behouden. Voor starters uit de periferie of een grootstedelijke agglomeratie is de kans op een werkzeker begin van hun loopbaan...

Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio

Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat voormalig werklozen in de eerste vijf jaar van hun loopbaanvervolg werk kunnen behouden. Voor voormalig werklozen die in de periferie of in een grootstedelijke agglomeratie wonen is de kans op...

Pagina's