Publicaties

4610 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Urban regions as engines of economic growth

According to the recent PBL study 'Urban regions as engines of economic growth', in most countries, new regional economic policies are needed. Policies in which national and regional agendas are coordinated reinforce each other. Since urban regions function as engines of...

Reactie PBL op brief Stichting Agri Facts

Vragen van de Stichting Agri Facts over de omvang van de uitstoot van broeikasgassen door de Nederlandse landbouw en veehouderij heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een brief beantwoord. Daarin gaat het PBL ook in op de mate waarin die uitstoot de laatste jaren...

Dichtheid en functiemenging in beeld

In het debat over verstedelijking zijn dichtheid en functiemenging steeds terugkerende thema’s. De FSI en MXI als indicatoren voor ruimtelijke dichtheid en functiemenging bestaan al langer, maar waren nauwelijks beschikbaar. Het kostte teveel tijd om deze op grote schaal te...

Meten met twee maten

De maatschappelijke aandacht voor de betaalbaarheid van de energierekening is de afgelopen jaren toegenomen. In deze studie laat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zien dat de betaalbaarheid van de energierekening niet alleen wordt bepaald door de hoogte van de...

Pagina's