Publicaties

4610 publicaties Sorteer op datumSorteer op relevantie

Achtergronden bij de toekomst van de Noordzee

Dit document beschrijft de achtergronden bij PBL-scenariostudie ‘De toekomst van de Noordzee’. De scenariostudie verkent de ruimtelijke en ecologische effecten van mogelijke ontwikkelingen op de Noordzee tussen nu en 2050 met name voor de natuur, energietransitie en...

Werkprogramma 2019

In het werkprogramma voor 2019 geeft het PBL een overzicht op hoofdlijnen van zijn voorgenomen onderzoek, inclusief de belangrijkste producten.

Achtergrondrapport circulaire economie in kaart

PBL heeft met een inventarisatie de circulaire economie in Nederland in kaart gebracht. In het hoofdrapport Circulaire economie in kaart beschrijft PBL de resultaten van de inventarisatie, de belemmeringen die initiatieven ondervinden en de aanbevelingen (PBL 2019). In dit...

Drivers of declining CO2 emissions in 18 developed economies

Global emissions of carbon dioxide (CO2) from fossil fuels and industry increased by 2.2% per year on average between 2005 and 2015. Global emissions need to peak and decline rapidly to limit climate change to well below 2 °C of warming, which is one of the goals of the Paris...

Circulaire economie in kaart

Overheden zoeken naar mogelijkheden om volgende stappen te zetten om de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Om dat te kunnen doen is het cruciaal om te weten wat de huidige stand van zaken is. Met deze inventarisatie brengt PBL de circulaire economie in kaart. 

Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019

Het rapport Eindadvies basisbedragen SDE+ 2019 is geschreven op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), dat aan het PBL advies heeft gevraagd over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+) 2019.

Pagina's