Sociaaleconomische effecten van stikstofbronmaatregelen en natuurmaatregelen

Monitoring en evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Dit rapport is een achtergrondrapport bij het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit achtergrondrapport beschrijft de sociaaleconomische gevolgen van de stikstofbronmaatregelen en natuurmaatregelen in dit programma.

In dit rapport zoomen we in op drie sociaaleconomische aspecten van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Allereerst hebben we gekeken naar de maatschappelijke onrust die is ontstaan door het gevoerde beleid. Beleidsvoornemens met mogelijk vergaande gevolgen zijn geland in een voedingsbodem van zorgen over de toekomst en gevoelens van collectieve machteloosheid. Ten tweede keken we naar effecten van de maatregelen op economie en arbeid. Van de beschouwde maatregelen hebben de beëindigingsregelingen uit 2023 en 2024 het grootste effect op de toegevoegde waarde van de veehouderij. Ten slotte is gekeken naar de gevolgen van het beleid voor de vergunningverlening. Hier is de conclusie dat met de huidige aanpak weinig verlichting is te verwachten. Dit komt doordat op veel plekken stikstofgevoelige natuur blijft bestaan waar de kritische depositiewaarde wordt overschreden.

Foto van een protestbord tegen het stikstofbeleid

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is per 1 juli 2021 van kracht. Dit rapport  is onderdeel van de eerste ronde rapportages over de voortgang en effecten van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Hierbij is door het consortium bestaande uit het PBL, de WUR en het RIVM gekeken naar de effecten van het vastgestelde en (concreet) voorgenomen beleid. Deze monitoring en evaluatie wordt periodiek herhaald. Op de pagina Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering vindt u meer informatie over het project.

Auteurs

PBL Auteurs
Sanne Trienekens Ronald Plantinga Martijn Vink Daan Boezeman
Overige auteurs
Siemen van Berkum

Kenmerken

Publicatietitel
Sociaaleconomische effecten van stikstofbronmaatregelen en natuurmaatregelen
Publicatiesubtitel
Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
Publicatiedatum
28 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
116
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5205