Analysekader doeltreffendheid en doelmatigheid van stikstof- en natuurbeleid.

Monitoring en evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Dit rapport is een achtergrondrapport bij het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. In de volgende evaluatieronde zullen we meer aandacht besteden aan de analyse van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Dit rapport beschrijft het analysekader hiervoor.

Het analysekader geeft aandacht aan de afbakening van de mee te nemen beleidsmaatregelen, omdat niet op voorhand duidelijk is welke stikstofbron- en natuurmaatregelen buiten het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering vallen maar toch relevant zijn. Ook zijn er beleidsmaatregelen die niet primair bedoeld zijn om effect te hebben op de stikstofgevoelige natuur, maar dit wel als neveneffect hebben. Daarnaast beveelt het rapport aan om voor iedere meegenomen beleidsmaatregel een beleidstheorie te formuleren, en hierbij rekening te houden met de interactie tussen die beleidsmaatregelen en ander beleid en autonome ontwikkelingen.

Foto van vee bij Kinderdijk

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is per 1 juli 2021 van kracht. Dit rapport  is onderdeel van de eerste ronde rapportages over de voortgang en effecten van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Hierbij is door het consortium bestaande uit het PBL, de WUR en het RIVM gekeken naar de effecten van het vastgestelde en (concreet) voorgenomen beleid. Deze monitoring en evaluatie wordt periodiek herhaald. Op de pagina Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering vindt u meer informatie over het project.

Auteurs

PBL Auteurs
Edwin van der Werf Bert Hof
Overige auteurs
Tom Kisters
Vincent Linderhof
Rolf Michels

Kenmerken

Publicatietitel
Analysekader doeltreffendheid en doelmatigheid van stikstof- en natuurbeleid.
Publicatiesubtitel
Monitoring en evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
Publicatiedatum
29 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
58
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5294