Verwachte effecten van voorgenomen natuur- en stikstofbronmaatregelen op de natuur

Monitoring en evaluatie van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

Dit rapport is een achtergrondrapport bij het syntheserapport Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Dit rapport analyseert de verwachte effecten van de provinciale natuurherstelplannen, die onderdeel zijn geworden van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering.

Dit rapport analyseert de verwachte effecten van de provinciale natuurherstelplannen in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur (2021-2030) – wat onderdeel is geworden van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Het totale budget is 2,85 miljard euro en voor de helft hiervan waren de plannen concreet genoeg om door te rekenen. 

Stikstofbronmaatregelen prioriteren op ecologisch meest relevante plekken

Berekeningen met het Model for Nature Policy laten zien dat de plannen leiden tot een substantiële verbetering van de omgevingscondities en dat daarmee een positief effect op het potentieel duurzaam voorkomen van dier- en plantensoorten kan worden verwacht. Het rapport beveelt aan stikstofbronmaatregelen ruimtelijk te prioriteren op ecologisch en beleidsmatig meest relevante plekken, en beveelt afstemming met natuurherstelmaatregelen aan.

Foto van een orchidee in het Voornes Duin

De Wet stikstofreductie en natuurverbetering is per 1 juli 2021 van kracht. Dit rapport  is onderdeel van de eerste ronde rapportages over de voortgang en effecten van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering. Hierbij is door het consortium bestaande uit het PBL, de WUR en het RIVM gekeken naar de effecten van het vastgestelde en (concreet) voorgenomen beleid. Deze monitoring en evaluatie wordt periodiek herhaald. Op de pagina Monitoring en Evaluatie Stikstofreductie en Natuurverbetering vindt u meer informatie over het project.

Auteurs

PBL Auteurs
Lenny van Bussel Arjen van Hinsberg

Kenmerken

Publicatietitel
Verwachte effecten van voorgenomen natuur- en stikstofbronmaatregelen op de natuur
Publicatiesubtitel
Monitoring en Evaluatie van het programma Stikstofreductie en Natuurverbetering
Publicatiedatum
28 februari 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
78
Publicatietaal
Nederlands
Productnummer
5292