Bij het PBL ben ik werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker in het werkprogramma 'monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering'. In dit werkprogramma werkt het PBL samen met de WUR en het RIVM. Het Nederlandse kabinet wil met het beleidsprogramma 'stikstofreductie en natuurverbetering’ het herstel van de beschermde natuur waarborgen en hiermee ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten. Dit doet het kabinet door een combinatie van bron-, natuurherstel- en ruimtelijke maatregelen. Het consortium monitort en evalueert dit beleidsprogramma. Ik richt mij met name op ex-ante analyses van de natuurherstelmaatregelen.

Opleiding 

  • Ph.D. Wageningen University & Research (titel proefschrift: From field to globe: Upscaling of crop growth modelling)
  • MSc. Earth System Science, Wageningen University & Research
  • MSc. Bos- en Natuurbeheer, Wageningen University & Research

Werkervaring 

  • Wageningen University & Research (Assistant Professor Milieusysteemanalyse)
  • Wageningen University & Research (Postdoc Plantaardige Productiesystemen)
  • Bonn University (Postdoc Agronomie)