Global Resources Outlook 2024

Zonder nieuw beleid ligt het gebruik van grondstoffen 60 procent hoger in 2060 dan nu. Om doelen rond klimaat, biodiversiteit en vervuiling te halen is het belangrijk deze groei te beperken. Dit kan met maatregelen gericht op een circulaire economie voor mobiliteit, wonen, energie en voedsel. Dit is de hoofdconclusie van de Global Resources Outlook van het International Resource Panel van de Verenigde Naties (UNEP-IRP), waaraan verschillende onderzoekers van het PBL hebben meegeschreven.

De huidige economie is sterk afhankelijk van het gebruik van grondstoffen als fossiele brandstoffen, metalen, cement en biomassa. In deze tweede Global Resources Outlook (GRO) brengt het Internationale Resource Panel van de Verenigde Naties belangrijke trends in grondstoffengebruik in kaart. Dit is van groot belang gegeven de risico’s van uitputting en de rol van grondstofgebruik in allerlei mondiale milieuproblemen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is strategisch partner van het International Resource Panel. Aan deze tweede publicatie van de Global Resources Outlook heeft het PBL een belangrijke bijdrage geleverd met het verkennen van toekomstscenario’s.

Auteurs

PBL Auteurs
Detlef van Vuuren Vassilis Daioglou

Kenmerken

Publicatietitel
Global Resource Outlook 2024
Publicatiedatum
1 maart 2024
Publicatie type
Rapport
Aantal pagina's
182
Publicatietaal
Engels
Productnummer
5505